Jakość

Cóż znaczy słowo jakość? – Amortyzacja siły, dopuszczalna standardowa przemiana, refleksja piłki i poślizgowość: minimalne wymagane wartości tych i innych czynników zostały uregulowane w normie DIN V 18 032-2. Czy to jest jakość? Jesteśmy przekonani, że ten kto mówi o jakości nawierzchni sportowych musi pójść parę kroków dalej. Jakość powstaje wtedy, gdy dane, spełniające wymagania rozwiązanie, jest dodatkowo wspierane kompleksową obsługą.

Ma to trojakie znaczenie:

Pierwsze miejsce zajmują porady – do czego ma służyć powierzchnia, jakie wymagania musi spełniać, na jakie obciążenia będzie narażona i jaki produkt bądź system będzie najodpowiedniejszy? Na te pytania udzielają odpowiedzi nasi specjaliści z różnych obiektów miejscowych na terenie całego kraju.

Po drugie, produkty muszą być produkowane jak najlepiej i bez wad. „Jak najlepiej” znaczy, że w wielu kwestiach przekraczamy wymagania normy DIN. Przykład: zamiast minimalnej grubości 3,2 mm, nasze produkty mają grubość 4 mm – to 25% więcej pewności. Jeszcze znaczniejsza (aż do 70%) może być różnica, jeśliby  porównać grubość warstwy użytkowej.

Aby produkty były pozbawione wad, używamy zmyślnego systemu zarządzania jakością i poddajemy się dobrowolnemu nadzorowi jakości przez Niemiecki Instytut Zapewniania Jakości i Oznaczania e.V. RAL. Poprzez obcy nadzór udowadniamy naszą trwale wysoką jakość. Sukces uzasadnia tę inwestycję: nasze produkty zdają regularnie test zużycia (test za pomocą kółek krzeseł zgodnie z EN 425) bez widocznych uszkodzeń powierzchni.

Po trzecie, wykładzina jest tak dobra jak jej montaż. Dlatego współpracujemy z wykwalifikowanymi, specjalistycznymi firmami, aby zagwarantować spełnienie wysokich wymagań także podczas montażu naszych produktów. Wydaje nam się, że właśnie tak powstaje jakość.