DLW Linodur Sport i DLW Linovation Sport: Badanie emisji zdane z brawurą

Podłogi sportowe DLW Linodur Sport i DLW Linovation Sport firmy Armstrong zakończyły z sukcesem badanie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach lotnymi związkami organicznymi. Obok oznaczenia ekologicznego „Blauer Engel“ (Błękitny anioł), powyższy test dowodzi absolutnej nieszkodliwości dla zdrowia obydwu wykładzin, jeśli chodzi o emisję substancji szkodliwych.

Na zdrowie i samopoczucie ludzi przebywających w budynkach znaczący wpływ ma nie tylko klimat pomieszczeń, ale również zanieczyszczenia w powietrzu, które mogą pochodzić od wyrobów budowlanych. Te tzw. lotne związki organiczne (VOC) sprawdzane są przez Komisję ds. Oceny Oddziaływania na Zdrowie Wyrobów Budowlanych (w skrócie AgBB) za pomocą jednolitego i zrozumiałego schematu ocen na najwyższym poziomie jakości.

Badanie naszych podłóg sportowych DLW Linodur Sport i DLW Linovation Sport według schematu AgBB 2008 odbyło się w renomowanym Instytucie Badawczym TFI, Aachen (Akwizgran). Test trwał 28 dni, przy czym wielkości emisji malały w trakcie trwania badania. Test mógł się zakończyć już po 7 dniach, ponieważ już wtedy wielkości emisji osiągnęły wartości znacznie mniejsze od wartości granicznych. Ten znakomity wynik potwierdza doskonałą jakość linoleum DLW stosowanego w obiektach sportowych.