Pouczenie

DLW Flooring GmbH
Stuttgarter Str. 75
74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon : +49 (0) 7142 71 0
Telefax : +49 (0) 7142 71 799
E-Mail : [email protected]
Internet : www.dlwsports.com

Zarząd: Charles Irving-Swift, Stephan Lührs,
Marinus Cornelis Leonardus van der Velden


HRB 751527

UST-ID: DE 815564712

Pomysł i realizacja:

Remind GmbH
Rottstraße 31
44793 Bochum

Tel. 0234 / 51628-0

[email protected]
www.remind.de

Wykluczenie odpowiedzialności:

1. Treść oferty online

Administrator strony internetowej nie może w żaden sposób zagwarantować aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przedstawionych informacji. Pociągnięcie administratora do odpowiedzialności, wiążące się ze szkodami natury materialnej lub ideowej, które spowodowane są użytkowaniem bądź nie-użytkowaniem przedstawionych informacji, ew. przez użytkowanie błędnych lub niepełnych informacji, jest kategorycznie wykluczone, o ile ze strony administratora serwisu nie udowodniono winy zamierzonej lub wynikającej z rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty są dobrowolne i niewiążące. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełniania i usuwania części stron, pojedynczych ofert lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi, a także do zawieszenia publikacji, czasowo bądź na stałe.

2. Odnośniki i linki

W przypadku pośrednich i bezpośrednich odnośników do obcych stron internetowych ("linków"), za które administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie do odpowiedzialności mogłoby wejść w życie wyłącznie w przypadku, gdy administrator zna treści umieszczone na tych stronach i w zakresie jego możliwości, także technicznych, leży możliwość zapobieżenia korzystania z nich, jeśli zostaną uznane za niezgodne z prawem. Administrator deklaruje i podkreśla, że do czasu umieszczania linków w serwisie na zlinkowanych stronach nie zidentyfikowano żadnych nielegalnych treści. Administrator serwisu nie ma żadnego wpływu na obecną ani przyszłą postać, treść ani redakcję zlinkowanych/połączonych stron. Dlatego niniejszym dystansuje się niniejszym od treści wszystkich zlinkowanych/połączonych stron, które uległy zmianie od czasu wprowadzania linków do serwisu. Ta uwaga dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w obrębie oferty własnej, jak i dokonanych przez administratora wpisów w postaci list firm, ksiąg gości, forów dyskusyjnych i list mailingowych. Poglądy prezentowane na zlinkowanych stronach mogą, ale nie muszą przedstawiać naszych własnych [poglądów], nawet jeżeli czynią zadość prawu i jego przepisom i nie można ich w żadnej formie zakwestionować. Odpowiedzialność prawną za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności szkody wynikające z korzystania lub nie-korzystania z takiego rodzaju informacji, ponosi tylko oferent strony, na którą następuje przekierowanie, a nie ten, kto na nią jedynie przekierowuje.

3. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Administrator serwisu stara się: respektować we wszystkich publikacjach prawa autorskie do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów; wykorzystywać samodzielnie stworzone grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty; odwoływać się do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów pozbawionych licencji. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają w nieograniczonym zakresie postanowieniom odpowiednio stosowanego prawa ochrony znaków towarowych i praw autorskich ewentualnych wymienionych własności. Na samej podstawie nazwania nie można wnioskować, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawo autorskie (copyright) do obiektów opublikowanych, samodzielnie stworzonych, należy wyłącznie do administratora stron. Powielanie bądź wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo w innych publikacjach drukowanych i elektronicznych nie jest dozwolone bez wyraźnego pozwolenia administratora.

4. Ochrona danych

Tam, gdzie w obrębie serwisu istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), przekazanie danych przez użytkownika odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłata za oferowane usługi jest - o ile możliwe ze względów technicznych, dopuszczalne przez prawo i dozwolone - jest dopuszczalne także bez podania takich danych, ew. po podaniu anonimowych danych lub pseudonimu. Patrz także wskazówki korzystania z kontaktu drogą elektroniczną.

5. Skuteczność prawna tego wykluczenia odpowiedzialności

To wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jak integralną część serwisu, na który wskazuje jego treść. Nawet jeśli pojedyncze sformułowania lub ich części w tym tekście nie odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, przestały jej odpowiadać, bądź nie w pełni jej odpowiadają, pozostałe części tego dokumentu nie tracą z tego powodu swojej ważności.